Šíří Dtest poplašné zprávy?

Posted on Posted in Novinky, Podvody

Dtest pro mne zhmotňoval po  dlouhé roky solidní společnost, která pomáhá lidem a zlepšuje tržní prostředí. Nicméně, od vydání článku, který se věnuje podvodům spojeným s podvodnými letadlovými schématy, používajících termínu „kryptoměna“, jsem změnil postoj. Zdá se tak, že máme na trhu další šmejdy. Když i Dtest užívá rétoriku podvodníků, jak může mluvit o ochraně spotřebitele? (podvodníci kolem Onecoinu totiž pracují velmi podobně jako autor tohoto článku, videa je možné najít na Youtube). Dtest vydal článek patřící do odpadkového koše, v době, kdy jsou na trhu dostatečně obeznámení odborníci, které určitě možné oslovit. Dominik Stroukal dokonce vydal o Bitcoinu knihu.

Základní nepochopení pramení z pojmu kryptoměna. Kryptoměnou se v komunitě odborníků rozumí taková měna, jejíž princip je podložený kryptografickými technologiemi. Kvalitní kryptoměny jako je především Bitcoin mají těch znaků mnohem víc. Ale překvapivě, jen s tímto jediným  znakem si u všech těchto podvodů vystačíme

Podvody, letadla, a jiné nešvary jako je například Onecoin, Coinspace (právě před ním varovala zcela správně SOI), mobilecoin a další, nejsou ani v nejmenším kryptoměnami.

Nemají nikde technickou specifikaci, nemají žádnou peněženku, nemají žádný otevřený kód, nemají žádnou decentralizaci, nemají 24/7 otevřené směnárny, ony totiž nemají žádný trh (tedy ani žádnou hodnotu stanovenou nabídkou a poptávkou). Kryptoměna  je tak pro tyto podvodníky jen určitou zástěrkou, pod níž se žádná výpočetně náročná aktivita neděje. A s tím si můžeme být jisti, jelikož tyto podvody nemají distribuovanou transparentní účetní knihou, takzvaný blockchain. Značně náročná aktivita, které se říká  v češtině těžba, je tím klíčem, díky kterému se stal Bitcoin velkým fenoménem. Jde o vyřešení problému kryptografů z 80. let minulého století.[1]

Za úspěchem Bitcoinu, tedy stojí především velký vědecký pokrok. Je smutné, že se instituce, která má chránit spotřebitele stává prostředkem dezinformačních kampaní, čímž snižuje přehlednost trhu a podporuje podvodníky. V komunitě odborníků na kryptoměny je již mnoho etablovaných person. Například Marek Palatinus, Karel FIllner nebo Dominik Stroukal.

V komunitě již dlouho probíhá boj proti podvodům a právě případ Coinspace je výsledkem aktivit  bitcoinové komunity, kde SOI reagovala teprve následně. Pokud neziskové organizace budou sloužit jako dezinformační propagandisté, pak se budou podvodníci zcela jistě radovat.

Bitcoin nejen, že vznikl, aby bojoval proti morálnímu hazardu a virtualitě dnešních státních peněz. Bitcoin je dokonce dle Britské státní pokladny[2] nejméně nebezpečný nástroj praní špinavých peněz. Revoluce kryptoměn dává lidem nástroje jak být méně závislý na třetích stranách. Bitcoin tak chrání spotřebitele. Pokud nějaká organizace šíří poplašné zprávy, které snižují ochranu spotřebitelů a zvyšují výhody podvodníků, pak je taková organizace zdrojem ohrožení veřejnosti a stability České republiky, a to není v pořádku. Závěřem:  Je třeba rozlišit prodejce kryptoměn – což jsou ve skutečnosti v drtivé většině případů směnárny od podvodníků. Solidní kryptoměny se dají nakoupit bezpečně, rychle a docela s nízkými poplatky. Bitcoin žádné „prodejce“ nepotřebuje. Podvodné schémata ano.

Situace kolem těchto podvodů si začínají vyžadovat nějaké činy, sledujte můj web Bitcoin Solutions a samozřejmě Btctip.cz a dozvíte se vše podstatné.

Tímto to určitě nekončí.

S podvodníky je dobré skoncovat.
S podvodníky je dobré skoncovat.

[1] Problém byzantského generála. Bitcoin je tedy odolný vůči tomuto problému.

[2] http://www.coindesk.com/uk-treasury-digital-currencies-low-money-laundering-risk/